Socialt arbete

IOGT-NTO:s arbete är uppdelat i tre olika verksamhetsområden: alkohol- och narkotikapolitik, förebyggande arbete och socialt arbete.

IOGT-NTO erbjuder stöd till personer som har eller har haft alkohol- eller andra drogproblem att leva helnyktert. Vi gör det genom metoder och aktiviteter som syftar till att involvera personerna för att förmå dem att förändra sin situation.

Beroende leder till skador på kropp och själ

Slutligen är socialt arbete ett av IOGT-NTO:s verksamhetsområden. Alkohol och andra droger är hinder för både individens och samhällets utveckling. Alkoholberoende leder till skador på såväl kropp som själ. Även anhöriga skadas av beroendet som dessutom ofta får sociala och ekonomiska konsekvenser.

Behandling och rehabilitering vid Dagöholm

Alkohol och andra droger är en belastning för både individen och samhället. Som folkrörelse har IOGT-NTO ett samhällsförändrande uppdrag och det innebär att vi inte bara vill förändra vår egen lilla del, utan även arbeta för att ta fram goda exempel på hur samhället i stort kan förändra och utveckla till exempel missbruks- och beroendevården. Därför har vi valt att även driva ett behandlingshem.

IOGT-NTO-förbundets behandlingshem heter Dagöholm och ligger mellan Katrineholm och Flen vid sjön Långhalsen mitt i det vackra Sörmland. På Dagöholm ligger fokus på individens behov och vi arbetar med bland annat KASAM (känsla av sammanhang), MI (motiverande samtal), återfallsprevention, social träning, arbete och utbildning.

Du kan läs mer om vårt behandlingshem i foldern IOGT-NTO:s Behandlingshem (pdf).

Kamratstöd

Grundtanken med IOGT-NTO:s kamratstöd är att det ska vara verksamhet för, med och av människor som har erfarenhet av eget eller närståendes missbruk och beroende. Här kan man hitta nya sociala nätverk, nyktra mötesplatser, roliga aktiviter och slippa känslan
att vara ensam om problemet.

Verksamheten bygger på hjälp till självhjälp och tar tillvara den egna kraften som varje individ besitter. Gemenskap och trygghet är grundorden.

Du kan läs mer om vår kamratstödsverksamhet i foldern  IOGT-NTO:s Kamratstöd (pdf).

IOGT-NTO:s sociala företag

Arbetsmarknaden idag kännetecknas av en hög arbetstakt, stora krav på erfarenhet, kompetens och kunskap samt en oerhört snabb utveckling och ständig förändring. Många får inte ens chansen att komma in på arbetsmarknaden och en del slås ut, trots att de både kan och vill arbeta.

IOGT-NTO har därför valt att genom våra lokala verksamheter starta sociala företag. Förutom att ett socialt företag inte har något ekonomiskt vinstintresse och att vinsterna går tillbaka in i verksamheten finns det även andra skillnader jämfört med andra kommersiella företag.

Våra sociala företag har som huvuduppdrag exempelvis att skapa arbetsmöjligheter till de personer som står längst ifrån arbetsmarknaden. Dessutom lägger man stor vikt vid
medarbetarnas hälsa och välbefinnande.

Du kan läsa mer om våra sociala företag i foldern IOGT-NTO:s Sociala företag (pdf).

IOGT-NTO:s alkoholrådgivning – 020-80 80 80

En viktig del i vårt sociala arbete är vår alkoholrådgivning. IOGT-NTO:s alkoholrådgivning startade 2003 och riktar sig till människor som kanske inte riktigt vet vart man ska vända sig med sina frågor och funderingar. Hos oss får man stöd och råd för hur man kan gå vidare mot en förändring.

Vi vet att det finns en enorm kraft hos människor och det är viktigt att locka fram den kraften för att kunna vinna över problemen. Många av de som ringer till alkoholrådgivningen
vet att det är något som inte är bra men de vet kanske inte att det finns ett problem.

Du kan läsa mer om vår alkoholrådgivning i foldern IOGT-NTO:s Alkoholrådgivning (pdf).

Alla foldrar som finns som pdf-filer på denna sida kan våra distrikt och föreningar även beställa tryckta från vår webshop.

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00